Hội Nhà báo Tiền Giang mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhiếp ảnh báo chí nâng cao

Hội Nhà báo Tiền Giang mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhiếp ảnh báo chí nâng cao
Lớp bồi dưỡng nghịệp vụ nhiếp ảnh báo chí nâng cao được nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Đức Thành trực tiếp truyền đạt.
Nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực ảnh báo chí, ngày 29-10, tại hội trường Báo Ấp Bắc, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang mở lớp bồi dưỡng nghiêp vụ nhiếp ảnh báo chí nâng cao cho gần 50 cộng tác viên, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang, hội viên của Câu lạc bộ nhiếp ảnh và các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhiếp ảnh báo chí nâng cao được nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Đức Thành trực tiếp truyền đạt. Tham dự lớp bồi dưỡng này các cộng tác viên, hội viên, phóng viên,.. được truyền đạt kinh nghiệm thực tế, những kiến thức về ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật, bộ ảnh, phóng sự ảnh… để sáng tạo ra những tác phẩm ảnh có giá trị, những tác phẩm ảnh báo chí mang tính thời sự, tính nghệ thuật cao.
 
NHƯ LAM

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC