Ban Thường vụ Hội Nhà báo Tiền Giang: Kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI)

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Tiền Giang: Kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI)
Ngày 3-12, Hội Nhà báo Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) .
Ngày 3-12, Hội Nhà báo Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội  Nhà báo tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ảnh: Thanh Hảo
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn văn Phước Cường, Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang và phát biểu của đồng chí Lê Phi Đớm – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của tỉnh, Hội nghị đã nghe và tham gia góp ý báo cáo kiểm điểm của  tập thể  Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh hội.

Các báo cáo kiểm điểm đã nêu bật các ưu điểm, khuyết điểm theo 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trên tinh thần NQTW 4  và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh hội và Đoàn công tác của tỉnh đã thẳng thắn, góp ý chân thành, xây dựng, ghi nhận các ưu điểm, đồng thời đề ra những biện pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế của hoạt đông Hội Nhà báo trong thời gian tới.

 
THANH HẢO