Hội thảo khoa học xây dựng và phục hiện căn cứ kháng chiến tại di tích Ấp Bắc.

Ngày 6/3, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tiền Giang tổ chức hội thảo khoa học xây dựng và phục hiện căn cứ kháng chiến tại di tích Ấp Bắc.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe công ty TNHH Kiến Trúc Mới trình bày trên bản vẽ một số nội dung xây dựng, phục hiện lại căn cứ kháng chiến thời kỳ chống Mỹ tại khu di tích chiến thắng Ấp Bắc, ngụ xã Tân Phú, huyện Cai Lậy. Khu phục hiện căn cứ kháng chiến có diện tích gần 8.000m2, được bố trí xây dựng gồm các hạng mục như: hội trường; trụ sở ban chỉ huy; nhà bếp; công xưởng; công sự; nhà ở bộ đội đóng quân và các chiến sự chiến đấu khác. Các hạng mục công trình được xây dựng với cấu trúc nhà tạm cấp 4, nền bê tông giả gỗ, giả đất, mái lợp lá xé với hệ đỡ bằng tre, vách tre. Đồng thời, bên trong bố trí các nội thất và các mô hình người bằng sáp, nhằm mô tả lại các sinh hoạt của người dân và chiến sĩ cách mạng, với tổng kinh phí đầu tư trên 6,4 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, các đại biểu cũng đã đóng góp các ý kiến về một số nội dung như: cần sữa chửa lại một số chi tiết của bản thiết kế theo hướng gắn liền với nhân dân địa phương; trụ sở ban chỉ huy phải nằm trong nhà dân do thời bấy giờ chưa có trụ sở chỉ huy chính, chú thích rõ thời gian những hiện vật trước, trong và sau chiến thắng Ấp Bắc, cần bổ sung, chỉnh lý một số hiện vật ở Nhà bảo tàng Ấp Bắc v. v.
 
Việc xây dựng, phục hồi lại căn cứ kháng chiến tại khu di tích Ấp Bắc lần này, nhằm mục đích giáo dục các thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng, bất khuất của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ.

 
Hồng Tuyến