Infographic: Đường đi lắt léo của bão số 3 sắp đổ bộ Quảng Ninh - Nam Định

Infographic: Đường đi lắt léo của bão số 3 sắp đổ bộ Quảng Ninh - Nam Định
13h chiều ngày 2.8, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng 150km về phía Đông, sức gió mạnh nhất giật cấp 12. Từ 14h, mưa rào và dông xuất đã hiện tại Hà Nội.
13h chiều ngày 2.8, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng 150km về phía Đông, sức gió mạnh nhất giật cấp 12. Từ 14h, mưa rào và dông xuất đã hiện tại Hà Nội.


 
PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: Báo Lao Động Điện tử